Unika Atmajaya Luncurkan Buku Cerita Rakyat Sorong Selatan

Para peserta didik di Sorong Selatan kini mempunyai buku cerita rakyat yang layak untuk memahami khasanah budaya setempat.

selanjutnya